Català

PROFESSORAT

Format per un sòlid equip de persones dedicades professionalment a la Teledetecció i els SIG, reconegudes internacionalment i provinents de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l’Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial (INTA), el Consell Superior de Investigacions Científiques (CSIC), Diputacions provincials, etc.


ALGUNS TRETS DEL PROFESSORAT

 

- Un d’ells és entre els 50 científics més citats del món en termes de SIG. (Google Scholar)

- Dos han estat els responsables d'una de les missions de teledetecció de més èxit dels darrers 5 anys. SMOS

- Un ha estat enginyer involucrat en el llançament de diverses missions de teledetecció. SENTINEL

- Altres treballen en les empreses més importants de SIG i de drons a Espanya. ABSIS-BL , HEMAV

- Un altre porta la recerca en SIG i Teledetecció al Parc Natural de més gestió de la Península Ibèrica CSIC

- Altres són tècnics o tenen càrrecs de responsabilitat en Diputacions, Ajuntaments i institucions en l'àmbit del territori. ICGC, DIBA.

- Dos han liderat o participat directament uns 15 estàndards internacionals tant de la ISO com de l'OGC. OGC, REPORTS

- La majoria han participat o dirigit projectes internacionals a Europa, EEUU, Amèrica llatina,..

ECOPOTENTIAL, NEXTGEOSS, ConnectinGEO, ACAPI, ONION, groundtruth2.0, GEO-Essential, EPSCoR

- Etc.


Coordinador científic: Dr. Xavier Pons

Dr. Joan Bech. Catedràtic de la UB. Expert en Teledetecció de l’atmosfera.
Dr. Robert Benavente. Professor agregat del Centre de Visió per Computació de la UAB. Expert en reconeixement de patrons i aprenentatge automàtic.
Sr. José Ángel Burriel. Consulting de Cartografia i SIG & Formació Ambiental. Expert en Fotointerpretació.
Dr. Jaume Calvet. Catedràtic UB del Departament de Geodinàmica i Geofísica. Expert en Teledetecció i Geologia.
Dr. Bernat Codina. Professor titular UB. Expert en Teledetecció de l’atmosfera.
Dr. Jordi Cristóbal. Investigador de l'Institut de Recerca i tecnologia Agroalimentàries (IRTA). Expert en Teledetecció en el tèrmic.
Dr. Ricardo Díaz-Delgado. Investigador Estación Biológica de Doñana. Expert en Teledetecció de la vegetació. Estación Biológica de Doñana. CSIC.
Dr. Josep A. Gili. Catedràtic UPC, Dpt. Enginyeria Terreny, Cartogràfica i Geofísica. Expert en Geomàtica.
Dra. Carolina Gabarró. Investigadora de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC). Experta en la criosfera.
Sr. Sergi Gumà. Expert en Cartografia temàtica. Analista de Sistemes d'Informació Geogràfica. Nexus Geographics.
Dr. Jordi Isern Fontanet. Científic Titular de l'Institut de Ciències del Mar (CSIC). Expert en Teledetecció marina.
Sra. Núria Julià. Tècnica del CREAF. Analista i programadora SIG.
Dr. Agustín Lobo. Investigador Ramón y Cajal UAB-CSIC. Expert en anàlisis de sèries temporals temporals i imatges hyperespectrals.
Dr. Jordi Joan Mallorquí. Catedràtic UPC de Teoria Senyal i Comunicació. Expert en Teledetecció en les microones.
Dr. Joan Masó. Investigador del CREAF-UAB. Desenvolupador SIG, membre actiu del OGC, ISO TC211 and GEO.
Dr. Òscar Mora. Expert en Interferometria. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Sr. Javier Muñoz. Eng. Tècnic en Topografia. Expert en Fotogrametria. Drons HEMAV i Professor UPC.
Dr. Miquel Ninyerola. Professor agregat UAB. Expert en Estadística espacial.
Dr. Joan Cristian Padró. Tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i professor associat de la UAB. Expert en processament d'imatges de satèl·lit mitjançant mesures radiomètriques de camp adquirides en drons (UAV), i espectroradiòmetres.
Dr. Lluís Pesquer. Investigador del CREAF-UAB. Expert en Anàlisi Espacial amb SIG, sèries climàtiques i monitarització de recursos hídrics.
Dr. Joan Pino. Catedràtic d'Ecologia. CREAF-UAB. Expert en Ecologia del paisatge.
Dr. Xavier Pons. Catedràtic de Geografia UAB. Expert en Teledetecció i SIG. Investigador ICREA Acadèmia.
Dra. Càrol Puig. Professora UPC. Experta en Geodèsia.
Dr. Pere Serra. Professor agregat de la UAB. Expert en Anàlisi de dades.
Dra. Mercè Vall-llosera. Professora titular UPC de Teoria Senyal i Comunicació. Experta en Teledetecció en les microones.
Dr. Jordi Vayreda. Investigador del CREAF-UAB. Responsable del Sistema d’Informació dels Boscos de Catalunya.
Dra. Alaitz Zabala. Professora agregada de la UAB. Ambientòloga i experta en estàndards internacionals de metadades en SIG i Teledetecció.

Durada:

60 Crèdits ECTS

 

Dates de realització:
05/10/2023 - 24/05/2024


Horari:
Dilluns - Dijous: 16:30 - 20:30h
Divendres: 15 - 19h


Preu:
Comunitaris: 85 € per crèdit.

Extracomunitaris: 106 € per crèdit.

Inclou taxes i assegurança escolar.

Import taxes de sol·licitud d'admissió (30.21 €)

 

Premi als millors estudiants:

en finalitzar el Màster, els estudiants amb millors qualificacions rebran un premi de 1500 €. Es concedirà un premi per cada cinc estudiants.

 

Contacte master.td.sig@uab.cat

 

Professorat